Bräcke Marknadsförening C/O Mittradion

Riksvägen 1, 840 60 Bräcke

Tele: 0693-100 40 eller 070-230 66 33

Epost:  brackemarknad@gmail.com

13-14 juli 2019


Underhållning


Ångbåten Alma af Stafre

Ångbåten Alma byggdes 1873 i Stockholm.


Hon fraktades i delar till Stavre i Jämtland för

montering och sattes senare i trafik på

Revsundssjön med gods och passagerare.


1908 byggdes hon om till flottningsbåt men

användes också som kyrk- och nöjesbåt

under flottningens lågsäsong.

1957 upphörde flottningsarbetet och Alma

lades på upp på slip. 1959 såldes hon som

fritidsbåt.

Efter några år såldes båten vidare till Revsunds kommuns hembygdskommitté och tanken var att iordningställa Alma till turist- och turbåt på Revsundssjön men man saknade pengar till projektet. 1966 såldes hon därför till Djursholm.


I Stockholms skärgård gick Alma som fritidsbåt fram till 1971 därefter var hon hemmahörande i Göteborg. 1985 var Alma till salu igen och det bildades i Bräcke en intresseförening som köpte fartyget tillbaka till Revsundssjön. Hon var i mycket dåligt skick efter alla åren i saltvatten.


Tyvärr svalnade intresset och det gamla skrovet blev sämre för vart år som gick. 1990 kom en förfrågan om intresse fanns i Stavre att ta över båten. En Alma-kommitté organiserades inom Stavre bygdegårdsförening och båten köptes tillbaka till Stavre. Alma är nu renoverad och trafikerar åter de gamla farvattnen.


Alma finns på plats från och med Lördag klockan 13.00

Småstjärnorna

Vi kommer så klart även i år att låta våra yngre

tävla i småstjärnorna!Öppettider

             Lördag  13 juli 10.00 -

            Söndag 14 juli 10.00 - 16.00