Bräcke Marknadsförening C/O Mittradion

Riksvägen 1, 840 60 Bräcke

Tele: 0693-100 40 eller 070-230 66 33

Epost:  brackemarknad@gmail.com

13-14 juli 2019

Öppettider

             Lördag  13 juli 10.00 -

            Söndag 14 juli 10.00 - 16.00
Vill du vara med och sälja på Bräcke Marknad


En marknadsplats på 3x3 meter

kostar 450 kr och där efter 150 kr/m.


Elpris: 230V - 125 kr,

400V - 500 kr.


Anmäl dig här:

(klicka på skrivblocket)

 

Öppettider

 

 

 

 

Lördag den 13 juli

börjar marknaden kl. 10.00 och pågår så länge det finns folk i rörelse.

Söndag den 14 juli

börjar marknaden kl. 10.00 och pågår till kl. 16.00.

 

Knallar emottages

fredag 12/7 kl. 18.00 - 21.00 och

lördag 13/7 kl. 8.00 - 10.00.

 

Parkering

 

 

 

 

Vi kommer inte att ha möjlighet att låta alla ha sina fordon bakom stånden,  men håller knallparkering i anslutning till marknadsplatsen så att eventuell påfyllning ska gå lätt och smidigt. Bilkörning inom området kommer dock endast att tillåtas på ovan angivna tider.

 

Utrustning/Städning

 

 

 

 

Varje knalle ansvarar för sin egen utrustning.

Varje knalle städar sin egen plats och kastar skräpet på anvisad plats. Lämnas platsen ostädad faktureras städkostnad på 500 kr (+moms).

 

Försäljningsregler

 

 

 

 

Ingen knalle får packa ihop sina varor före angivna tidpunkter. Om försäljningen varit så god att alla varor för den berörda knallen tagit slut vänligen kontakta arrangör och invänta svar för att lämna marknadsplatsen.

 

Förbud av varusortiment

 

 

 

 

Marknadsdomstolen har förbjudit försäljning av slangbågar och leksaker med projektiler, pilar m.m.

Förekommer försäljning av dylika prodkuter kommer berörd försäljare avvisas och utestängas från marknaden. Marknadsarrangörerna förbjuder försäljning av ärtrör, serpentinspray, små visselpipor (som man lägger under tungan), smällare, fyrverkeripjäser samt parfym- och stinkbomber


Information för knallar

Vid frågor ring Christer på

0693 - 100 40 eller  070 - 230 66 33

Ni kan också skicka ett mail till

brackemarknad@gmail.com/

 

brackemarknad.se

  2019 13 - 14 juli